Hydro-projektet puttrar vidare

Nu har tillväxten i hydron tagit fart. Jämförelserna mellan jord och hydrokultur är fortfarande lite tveksamma av flera anledningar. Dels så stod plantorna i hydron still under flera veckor innan jag insåg att pH var på tok för högt och plantorna kunde inte tillgodogöra sig näringen. Och nu så står plantorna i jord still pga […]

Fortsatt läsning


Alida-tobak

Historian bakom Mor Alida och hennes tobak har en spännande historia. Den tar sin börjar början eller slutar år 1964, hur man nu ser på saken. Sverige hade en gång i tiden intentioner att vara självförsörjande med avseende på tobak. Främst för snustillverkning. I detta syfte instiftades ett tobaksmonopol stora arealer avsattes till tobaksodling, här […]

Fortsatt läsning